ЧЛЕНСТВО

Членството в Българска барбекю асоциация е доброволно.

Членството в Асоциацията дава на всеки член редица ползи и предимства:

1. Включване в голямото семейство на почитателите на барбекю културата и възможност за обмен на информация между членовете;
2. Възможност за участие във фестивали и събития, организирани от Асоциацията;
3. Отстъпка от цената на продукти и услуги от партньорите на Асоциацията;
4. Member to Member Discount – ползване на отстъпки „от членове за членове“ на Асоциацията;
5. Отстъпки за всяка дейност или услуга на самата Асоциация, а именно: фестивали, кулинарни класове, кулинарни вечери, посещения на събития в чужбина, други дейности;
6. Отстъпки за реклама и други маркетингови дейности в бюлетина и събитията на Асоциацията;
7. Автоматично включване в BBBQA Club;
8. Абониране за месечния бюлетин на Асоциацията;
9. Достъп до всички информационни ресурси на Асоциацията – рецептурна книга, видеоканал, страници в социалните мрежи и други.

Българска барбекю асоциация е сдружение с нестопанска цел – не формира и не разпределя печалба.

Всички приходи от членски внос, реклама, спонсорство и други се използват изключително и само за дейността на Асоциацията. За всички приходи и разходи Българска барбекю асоциация публикува подробен отчет.
Защо?Кой? Как?Категории членствоБонуси Програма за отстъпкиЗаявка за членство